Sidhuvudbild

Genuslathund

1. Vi säger t.ex. kompisar, kamrater eller barnen istället för pojkar och flickor.
2. Vi uppmuntrar alla barn till alla lekar och när vi ger förslag på lekar gör vi det utan könsrollstänk, där vi berikar lekutrymmet.
3. Vi förutsätter aldrig att ett barn ”är” på ett visst sätt, t.ex. lugn, vild, busig eller försiktig, utifrån barnets kön.
4. Vi pratar, kramar, uppmuntrar och ser alla barn lika mycket.
5. Vi bekräftar givetvis ett barn som stolt visar upp ett nytt plagg. Vi försöker då använda neutrala ord som t.ex. skön eller varm istället för tuff eller söt. (Men vi förstärker aldrig ett barn genom att kommentera kläder.)
6. Vi ser till att variera ”han” och ”hon” i sånger och sagor eller använder ”hen” eller ”den”.
7. Vi ser till att böckerna som finns i varje barngrupp alltid innehåller minst lika många kvinnliga som manliga huvudrollsinnehavare, samt att innehållet motverkar konservering av könsrollerna.

henbild-2.png

Senast uppdaterad 161018