Sidhuvudbild

Hbt-certifiering

Förskolan Nicolaigården har HBT-certifiering.

hbtc.jpg

Nicolaigården blev HBT-certifierade av RFSL 2011 och har sen dess fortsatt att utveckla sitt genuspedagogiska arbete. I juni 2014 blev Nicolaigården och Egalia omcertifierade av RFSL.
Certifieringen delades ursprungligen ut 16 mars 2011 av bland andra Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande på RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
Han påpekade i sitt tal hur stolta RFSL var för att få dela ut diplom till de första certifierade förskolorna i Sverige; Nicolaigården och Egalia, Sveriges två första hbt- certifierade förskolor
Certifieringen är en bekräftelse på att de båda förskolorna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av barn och familjer samt har en god arbetsmiljö för anställda ur ett hbt- perspektiv. Med hbt- begreppet avses homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Läs mer om Nicolaigårdens HBT certifiering här

Senast uppdaterad 140828