Sidhuvudbild

I media

Besök från Ecuador

I oktober 2017 besökte Beatrice J. V. Balfour och Shodona Kettle Nicolaigården. Med sig fick de inspiration till uppstarten av nya skolor i Ecuador. Läs mer om detta besök genom att klicka på länken nedan.

https://pensieridibea.wordpress.com/2017/10/08/nicolaigarden-school-stockholm/

Ecuador-besok-17.png

Nicolaigården i Södermalmsnytt

Forskare från bland annat Uppsala Universitet har intervjuat 30 barn från Nicolaigården och Egalia. Läs mer om det här

Radiointervju med BBC

I juni 2017 blev Lotta och Bella intervjuade av BBC World Service radio.

Lyssna på hela radioprogrammet här

Journal of Experimental Child Psychology

uppsalalogo.jpg Våren 2017 deltog Nicolaigården och Egalia i en studie gjord av bland annat Uppsala Universitet.

Barn som går på förskolor där man tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat av forskning vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Child Psychology.

Klicka här för att läsa studien.

Nicolaigården/Egalia i The Guardian 6/2 2016

guardian.png Läs artikeln i The Guardian här
http://www.theguardian.com/teacher-network/2016/feb/02/swedish-schools-gender-alien-concept?CMP=twt_gu

Lotta Rajalin ger TEDx talk i Tartu 21/11 2015

lotta-ted.jpg

Klicka här för att se programmet
https://www.youtube.com/watch?v=C1G1K7-kJxY&list=PLsRNoUx8w3rNsdbMbEH3iTEnXIV5UUSad&index=10

Nicolaigården/Egalia nominated as one of the 13 most innovative schools in the world by Tech Insider magazine

MIdsommar-Nic.jpg Systerförskolorna Nicolaigården och Egalia på Södermalm har blivit utnämnda till en av väldens mest innovativa skolor av tidskriften TECH Insider. Totalt blev 13 skolor runt om i världen utnämnda. Nicolaigården och Egalia blev utvalda för sitt arbete med genus och jämställdhet. På länken nedan kan ni läsa artikeln
http://www.techinsider.io/the-13-most-innovative-schools-in-the-world-2015-9

Nicolaigården/Egalias förskolechef Lotta Rajalin föreläser på förskolesummiten

Lotta-summit.jpg Klicka på länken nedan för att se föreläsningen från förskolesummiten 2015 på UR
http://urplay.se/Produkter/191864-UR-Samtiden-Forskolesummit-2015-Genuspedagogik-fungerar

Sveriges Radio på finska

SR.jpg I februari 2015 släpptes denna intervju med Lotta Rajalin på sisuradio, Sveriges Radio:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6091258

Fransk dokumentär Il Elle Hen

Arte-TV.jpg I februari 2014 släpptes den franska dokumentären Il Elle Hen i Frankrike. Filmen kommer även att visas i flera andra europeiska länder. Den beskriver det genuspedagogiska arbetet på Nicolaigården och förskolan Egalia. På http://www.arte.tv hittar ni mer information, där kan ni även beställa filmen

Från Time magazine

Time.jpg TIME magazine skrev en artikel om Nicolaigårdens genusarbete i Novembernumret 2013. Här kan ni läsa en sammanfattning av artikeln http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2159265,00.html
Kontakta oss gärna för mer information.

Från BBC

BBC.png Här är en artikel om vårt arbete i BBC från 20155
http://www.bbc.com/news/world-europe-14038419

New york Times

new_york_times.jpg

Klicka på länken för att läsa artikeln

http://www.nytimes.com/2012/11/14/world/europe/swedish-school-de-emphasizes-gender-lines.html?smid=fb-share&_r=0

Att vara en förskola som hela tiden utvecklas och förnyas är en viktig del av Nicolaigårdens arbetssätt

Detta kan ta sig olika former som att till exempel delta i diverse projekt, fortbilda personalen och kvalitetcertifiera oss, hos DNV, som första förskola i Norden. Här nedan följer de utmärkelser vi fått de senaste åren.Kvalitetsutmärkelsen - vinnare 2007

Prisutdelning i Blå Hallen

gronflaggprocessen_120828_webb.gif

Borgarrådet Lotta Edholm delar ut priset för 2007 års kvalitetsutmärkelse i Blå Hallen

Hundratals förhoppningsfulla medarbetare från 24 nominerade enheter samlades i Blå Hallen och hoppades att just de skulle få utmärkelsen.

Motivering för vinnare i klassen Förskola:

Ledarskapet utmärks av en tydlig metodik som tillvaratar varje medarbetares kompetens och möjliggör stort engagemang, delaktighet och ansvarstagande.
Föräldradialogen är väl utvecklad.
Vision och värdegrund hålls levande och genomsyrar verksamhetens pedagogik.
Genusarbetet är väl utvecklat och har hög prioritet.
Arbetssätten är tydliga och väl dokumenterade och säkerställs genom en väl utvecklad internkontroll.
Enheten nyttjar sina resurser effektivt och generella och individuella kompetenssatsningar leder till utveckling av hela verksamheten.
Förskolan utgör genom värdegrundsarbetet, ledarskapet, medarbetarnas engagemang, strukturerade arbetssätt och brukardialogen en god förebild i staden.

Prissumman är 200.000 kronor och delades ut av borgarrådet Lotta Edholm.

Stockholms Stads Kvalitetspris: är ett pris där alla verksamheter inom Stockholmsstad har chans att delta. Nicolaigården fick år 2005 ett Hedersomnämnande i kategorin Förskola/Skola med motiveringen:
Ledningen har på ett medvetet sätt utvecklat en gemensam metodik och pedagogik för verksamheten.
Verksamhetens strukturerade arbete möjliggör engagemang och förskolan präglas av medarbetarnas delaktighet.
Chef och medarbetare tar gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling.
Förskolan utgör genom ledarskapet, medarbetarnas engagemang och brukardialogen ett gott exempel i staden.

Månadens goda exempel i december 2005
Förutom ett medvetet arbete kring kvaliteten i verksamheten och ett starkt miljötänkande, vilket visar sig bland annat i den höga andelen inköpta ekologiska produkter, har förskolan arbetat kring ett medveten genustänkande. Detta framkom som en av anledningarna till utmärkelsen i förvaltningsledningens motivering.
Ur motiveringen:
"Förskolan Nicolaigården utmärks av ett ledarskap som ger medarbetare inflytande och ansvar över verksamheten. Medarbetarnas engagemang och föräldradialogen är väl utvecklade. Framtagna värderingar och visioner genomsyrar all verksamhet. Mångfald och olikhet ses som en tillgång. Genusarbetet har hög prioritet i arbetet med barnen... Förskolans kvalitetsarbete, värdegrundsarbete samt medarbetarnas engagemang och föräldradialogen gör verksamheten till en god förebild för Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning."

Gamla Stans Miljöpris: År 2003 fick Nicolaigården detta pris "för personalens och barnens engagemang och arbete för närmiljön i bland annat lekparken Junotäppan.

DNV-certifierad: Det Norske Veritas har fastställt att Nicolaigårdens kvalitetsledningssystem har uppfyllt kraven för ISO 9001:2000. Att bli DNV-certifierad kräver att förskolan uppfyller ett antal krav på organisation, kvalitet och dokumentation.

*Grön Flagg innebär att arbeta i cykliska processer där vi på förskolan utvecklar vår verksamhet kontinuerligt. Se bild nedan.

Senast uppdaterad 171103