Sidhuvudbild

Om oss

IMG_0011.jpg Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till medkännande människor och sociala individer främjas.

Varje termin möts pedagoger och föräldrar i ett utvecklingssamtal kring varje barn. Samtalet syftar till ett ömsesidigt utbyte av information om hur barnet trivs, utvecklas och lär. Både i och utanför förskolan.

Elis-Stig-hoppar.jpg Vi har ett föräldraråd, där alla är välkomna att delta. Rådet träffas minst en gång per termin. Där får föräldrar och pedagoger tillfälle till mer ingående diskussioner om helheten i vår verksamhet. Varje vår genomför staden en enkätundersökning bland förskolans föräldrar som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.

Vi ingår i Storkyrko- och Björngårdsskolans samverkansområde och samarbetar med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Senast uppdaterad 180823