Sidhuvudbild

Om oss

Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

Våra ledord är RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM.
Nicolaigårdens förskola är belägen i Gamla stan och för närvarande har vi cirka 100 barn i åldrarna 1-6 år. De är fördelade på 5 relativt åldershomogena grupper som har mellan 10-30 barn/grupp.

Ansöka till Nicolaigården

Är ni nyfikna på Nicolaigården och vill komma på besök?

Datum för vårens visningar:

29/1 10.00
26/2 10.00
26/3 10.00
23/4 10.00
28/5 10.00

Vänligen kontakta förskolechef Lotta Rajalin på lotta.rajalin@stockholm.se om ni önskar komma på visning.

Öppettider

Förskolan är öppen måndag till fredag mellan klockan 7.00 och 17.30. Öppettiderna är baserade på familjernas behov och arbetstider. Kontakta förskolechefen om det finns behov av utökat öppethållande.

Vår kvalitetsgaranti

Promenad-i-skogen-bakifran.jpg Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
-öppenhet, repekt, solidaritet och ansvar
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
-förståelse för att alla människor har ett lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsskillnader
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Bra att känna till

APT.jpg Fyra dagar om året har personalen utärderingsdagar, då är förskolorna stängda.

En gång i månaden stänger vi kl. 15.00 för arbetsplatsträff. Höstterminens datum för detta är:
14/2
14/3
18/4
9/5Flera förskolor samarbetar och slår ihop sig vid följande tillfällen:
Runt jul- och nyår, klämdagar och under sommaren vecka 29-32.

Nicolaigårdens intranät

Intranätet är verksamhetens digitala plattform för kommunikation mellan förskola och hem. Här får vårdnadshavare tillgång till allmän information, öppettider, påminnelser, månadsblad och annan gruppspecifik information.

Gå in på "http://www.sodermalmsforskolor.se/nicolaigarden/" och välj "Logga in" i menyraden längst upp till höger. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. När ni fått tillgång till intranätet kommer ni få ett bekräftelsemail.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

bolla-liten.jpg Klicka Här för att läsa Maria-Gamla stans förskolors reviderade plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017.

Aktuellt på Nicolaigården

Händer på Nicolaigården

ritapamark.jpg

I kalendariet hittar ni information om vad som händer under läsåret. Klicka här här för att läsa.

Läsårstema HT17/VT18

Maria-Gamla stans förskolor har valt ”Bygga broar” som ett gemensamt läsårstema.

Vi ska öppna dörrar och mötas över alla gränser. Alla grupper arbetar utifrån just sin barngrupp. Det kan till exempel vara möten mellan avdelningar, möten mellan olika språk eller möten mellan olika förskolor. Vår enhet har förmånen at ha praktikanter från olika kulturer samt flera studiebesök från hela världen.
Möten med skolor och äldreomsorgen ingår också. Det kan även vara en bro rent fysiskt och att då forska i ämnet teknik. Vi ska ge barnen möjligheten att skapa nya erfarenheter, nyfikenhet och förståelse i nya möten.
Insikten om att alla inte är likadana men alla är lika viktiga.

Enheten förankrar temat parallellt med arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Här kan ni höra en sång på temat från storsångsamlingen 6 oktober.

Vill du mer om vårt genus och jämställdhetsarbete?

film-bild.jpg

Klicka på länken nedan för att se filmen 'Pedagogik för ett helt livsutrymme' vilken beskriver hur vi jobbar med genus och jämställdhet

https://www.youtube.com/watch?v=6zpt8ry9lPw

Nicolaigårdens HBT- certifiering

HBT-cert.jpg 19:e juni 2014 blev Nicolaigården och Egalia omcertifierade av RFSL. Läs mer om vad en HBT- certifiering innebär på http://www.rfsl.se

Utbildning ABC

ABC.jpg ABC- Alla Barn i Centrum, är en utbildning för föräldrar. Den består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Information och diskussioner varvas med övningar och filmer.
Mer info finns på http://www.allabarnicentrum.se

Logga in Produkt från Lawebb Logga in