Sidhuvudbild

Om oss

Nic_Takterassen_RegnbageVT17.JPG

Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

Våra ledord är RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM.
Nicolaigårdens förskola är belägen i Gamla stan och för närvarande har vi cirka 100 barn i åldrarna 1-6 år. De är fördelade på 5 relativt åldershomogena grupper som har mellan 10-30 barn/grupp.

Ansöka till Nicolaigården

Är ni nyfikna på Nicolaigården och vill komma på besök?

Under hösten kommer fler tillfällen att gå på visning. Tiderna kommer visas här.

Vänligen kontakta förskolechef Lotta Rajalin på lotta.rajalin@stockholm.se om ni önskar komma på visning.

Öppettider och sjukanmälan

Förskolan är öppen måndag till fredag mellan klockan 7.00 och 17.30. Öppettiderna är baserade på familjernas behov och arbetstider. Kontakta förskolechefen om det finns behov av utökat öppethållande.

Vår kvalitetsgaranti

Korpen-Bygga.jpg Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:
-öppenhet, repekt, solidaritet och ansvar
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
-förståelse för att alla människor har ett lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsskillnader
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Bra att känna till

APT.jpg Fyra dagar om året har personalen utärderingsdagar, då är förskolorna stängda. Nästa utvärderingsdag är 22/6.Flera förskolor samarbetar och slår ihop sig vid följande tillfällen:
Runt jul- och nyår, klämdagar och under sommaren vecka 29-32.

Nicolaigårdens intranät

Intranätet är verksamhetens digitala plattform för kommunikation mellan förskola och hem. Här får vårdnadshavare tillgång till allmän information, öppettider, påminnelser, månadsblad och annan gruppspecifik information.

Gå in på "http://www.sodermalmsforskolor.se/nicolaigarden/" och välj "Logga in" i menyraden längst upp till höger. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. När ni fått tillgång till intranätet kommer ni få ett bekräftelsemail.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

bolla-liten.jpg Klicka Här för att läsa Maria-Gamla stans förskolors reviderade plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2017.

Vill du veta mer om vårt genuspedagogiska arbete?

Kompisar.jpg Klicka här för att läsa sammanfattningen Pedagogik för ett helt livsutrymme

Aktuellt på Nicolaigården

Händer under vårterminen på Nicolaigården

Paskliljor.jpg I kalendariet hittar ni information om vad som händer under läsåret. Klicka här för att läsa

Erasmusprojektet: Shaking the habitual

Shaking-the-habitual.png Nicolaigården och Egalia deltar sedan 2015 i Erasmusprojektet Shaking the Habitual. Under fliken Shaking the Habitual finns mer information.

Vill du mer om vårt genus och jämställdhetsarbete?

film-bild.jpg

Klicka på länken nedan för att se filmen 'Pedagogik för ett helt livsutrymme' vilken beskriver hur vi jobbar med genus och jämställdhet

https://www.youtube.com/watch?v=6zpt8ry9lPw

Nicolaigårdens HBT- certifiering

HBT-cert.jpg 19:e juni 2014 blev Nicolaigården och Egalia omcertifierade av RFSL. Läs mer om vad en HBT- certifiering innebär på http://www.rfsl.se

Utbildning ABC

ABC.jpg ABC- Alla Barn i Centrum, är en utbildning för föräldrar. Den består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Information och diskussioner varvas med övningar och filmer.
Mer info finns på http://www.allabarnicentrum.se

Logga in Produkt från Lawebb Logga in