Nytorgets förskolor

Att börja i förskolan

På Nytorgets förskolor tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att ni, föräldrar, sida vid sida med oss, pedagoger, är med under hela dagen och deltar i de aktiviteter som vi erbjuder. Ni får en bra inblick i vår verksamhet och blir delaktiga i den.

Barnen knyter an till en ny miljö och nya personer utan att behöva oroa sig för att bli lämnade. Det skapas förtroendefulla relationer mellan barnen, föräldrarna och pedagogerna.

Pedagogernas roll.
Barnen skolas in tillsammans med flera barn och pedagogernas ansvar är att erbjuda spännande och intressanta aktiviteter och lära känna barnen och deras föräldrar.

Förälderns roll.
Under inskolningen ansvarar föräldrar för sina barn i olika moment och deltar aktivt i aktiviteterna.
Föräldern byter blöjor, hjälper till med på- och avklädning äter med barnet, hjälper till vid alla moment.

tva-personer-pa-en-trappa.png

Alla barn är unika och knyter an till nya personer och miljöer på olika sätt och behöver olika lång tid. Under inskolningen för vi en dialog mer er vårdnadshavare och anpassa inskolningen till just ert barn.

Ca 6 veckor efter inskolningen bjuds ni in till uppföljningssamtal då vi tillsammans pratar om era barns första tid på förskolan.

Senast uppdaterad 151013