Nytorgets förskolor

Bondens lärande miljöer

Den pedagogiska miljön i förskolan inspirerar och är tydlig, tillgänglig och tillåtande, med ett rikt och varierat material. Vi har sett att miljöns utformning säkerställer, utmanar och möjliggör barns fantasi och kreativitet.

Barnens intressen och nyfikenhet styr den pedagogiska miljön. Barnen väljer och utforskar tillsammans olika material och tekniker i förskolan. Miljön är flexibel och förändras efter barnens intressen.

Senast uppdaterad 151016