Nytorgets förskolor

Curry/Chili

Curry/Chili är två grupper med totalt ca 35 barn mellan ca 2-3 år.

För oss är det viktigt att barnen får uppleva, utforska och upptäcka omvärlden med hjälp av olika språk (genom att sjunga, dansa, måla, berätta, lyssna, laborera med digitala verktyg m.m.). I våra rum har vi skapat små mötesplatser för olika sorts skapande och utforskande: lera, teckna/klippa/limma, måla, bygga med olika material, laborera med vatten, arbeta vid ljusbord och projektor, läsa i våra läshörnor eller dansa och spela instrument.

Currys lärande miljöer

I vår ateljé utvecklar och fördjupar vi våra projekt med hjälp av estetiska uttryckssätt.

Varje vecka går vi på utflykter till spännande platser, för att hitta inspiration, för att undersöka naturvetenskapliga fenomen och för att tillsammans upptäcka nya saker i vår omgivning.

Currys-projekt.png

Vårt arbete med temat "Fånga en rörelse" består av små projekt just nu. Vi undersöker olika rörelser med våra kroppar och estetiska uttrycksmedel. Hur känns det i kroppen när jag hoppar? Vad gör min kropp för att hoppa? Hur ritar man en rörelse? Vi bygger hinderbanan, skapar koreografier, tittar på dansfilmer, lyssnar på olika sorters musik för att utforska rörelse med våra kroppar som verktyg.

Senast uppdaterad 171010