Nytorgets förskolor

Hållbar framtid - LEK

Bild2.png

Barnens sommaruppdrag

Hållbar framtid med LEKEN som utgångspunkt...
Varför Hållbar framtid? För att hållbar framtid innebär hoppgörande. För att barnen är ytterst delaktiga i att skapa hållbar framtid. För att de behöver oss vuxna som medskapare.

Bild3.jpg

Det här läsåret fördjupar vi oss tillsammans i vår natur och använder oss av den viktiga LEKEN.

”Nyckeln till hållbar framtid finns i det som vi ännu inte har tänkt.
Med leken som utgångspunkt vill vi utmana barns kreativitet och tankar om en hållbar framtid.”

Senast uppdaterad 171016