Nytorgets förskolor

Hörnets lärande miljöer

Hornet-ljusbord.jpg

Den pedagogiska miljön i förskolan inspirerar och är tydlig, tillgänglig och tillåtande, med ett rikt och varierat material. Vi har sett att miljöns utformning säkerställer, utmanar och möjliggör barns fantasi och kreativitet.

Barnens intressen och nyfikenhet styr den pedagogiska miljön. Barnen väljer och utforskar tillsammans olika material och tekniker i förskolan. Miljön är flexibel och förändras efter barnens intressen.

hornet-atelje.png

Barnen har rätt till låga bord och låga hyllor med tillgängligt material som de kan undersöka i sin egen takt.

Barnen provar, undersöker och laborerar för att utforska och lära inom språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi skapar olika mötesplatser för barns lärande som bjuder in till måleri, musik, bygg och konstruktion mm.

hornet-blabar.jpg

Senast uppdaterad 151124