Nytorgets förskolor

Hundraspråklighet

Vad betyder de hundra språken för oss?

teckna-till-hemsidan-1.jpg

Att alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, med hjälp av olika verktyg och material.

fonsterfolie.png

Att utforska och fördjupa sig med hjälp av ord, ljud, penslar, kritor, lera, rörelser och alla möjliga redskap.

hundra.jpg

Att ta till sig världen och ny kunskap med alla sinnen.

Senast uppdaterad 151013