Nytorgets förskolor

Kaktus

Vi är en grupp med ca 40 barn mellan 4-5 år och 6 pedagoger. Vi arbetar projektinriktat i mindre grupper tre förmiddagar i veckan. Just nu arbetar vi med allt som växer, rör sig och lever utifrån barnens sommaruppdrag.

Kaktus-ht-2016.png

För oss är det viktigt att barnen får uppleva, utforska och upptäcka omvärlden med hjälp av olika språk (genom att sjunga, dansa, måla, berätta, lyssna, laborera med digitala verktyg m.m.). I våra rum har vi skapat små mötesplatser för olika sorts skapande och utforskande: lera, teckna/klippa/limma, måla, bygga med olika material, laborera med vatten, arbeta vid ljusbord, läsa i våra läshörnor eller dansa/ spela teater.

Kaktus-miljoer.png

Senast uppdaterad 171010