Nytorgets förskolor

Kanel

Välkommen till Kanel!

Kanels-miljoer-2.png

Vi en avdelning med 14-15 1-2 åringar och 3 pedagoger.

Våra kontaktuppgifter hittar ni under rubriken Hörnet. Hör av er om ni vill hälsa på eller vill höra mer om vår verksamhet.

Vad är det viktigt för oss?

Alla barn, även de som bara är 1 år gamla, är kompetenta, unika och kan mycket. Varje dag skapar vi möjligheter för varje barn att uppleva meningsfulla sammanhang och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Kanels-miljoer.png

Pedagogerna är som bollplank och vägledare. I dialog med varje barn skapar vi de bästa förutsättningarna för allas lärande.

Familjesamverkan är viktig för barns lärande och välmående. Ni, barnens familjer, är våra samarbetspartners.
Våra material och lärmiljöer ska bjuda in barn till att utforska, leka, skapa och lära tillsammans.

IMG_0440.JPG

Senast uppdaterad 170514