Nytorgets förskolor

Kristallen

Vi är en barngrupp med ca 20 barn mellan 3-5 år och 3 pedagoger.
Barnen på Kristallen provar, testar, undersöker, utmanas och utvecklar sin förståelse och sina förmågor. Vi pedagoger är medforskare, vi utmanar, ställer frågor, är nyfikna och har tillit till de kompetenta barnen.

kristallen-1.png

Våra pedagogiska ställningstaganden

"Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.”
Lpfö 98 rev.10, s.9

kristallen-2.png

Barnsyn
Har fokus på barnens egna frågor, de får driva projektet framåt.
Processer får ta tid och projektet ska växa fram i barnens takt det vill säga ibland behöver vi pedagoger ligga steget före och ibland måste vi backa.
Balans i utmaning.
Pedagogens roll
Att sträva efter att vara en närvarande pedagog.
Att använda oss av pedagogisk dokumentation.
Att ta tillvara på barnens erfarenheter.
Miljö/material
Genomtänkt material
Utmanande
Struktur

Senast uppdaterad 171108