Nytorgets förskolor

Metaren

Förskolan Metaren består av två arbetslag: Draget och Kroken.

Vi är en förskola där alla är välkomna. Läs mer om vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling här:
Förskolan Metarens likabehandlingsplan 2017-2018

Visningar

Vårterminens visningar
tors. 25/1 kl. 09.00-10.00
tors. 22/2 kl. 09.00-10.00
tors. 22/3 kl. 09.00-10.00
tors. 26/4 kl. 09.00-10.00
tors. 24/5 kl. 09.00-10.00
Anmälan skickas till
support.metaren@stockholm.se
Observera att namn och ålder på barnet ska finnas i mailet!
Välkomna!

Vill du börja hos oss?

Länk till ansökan

Mer information om Södermalms stadsdelsförvaltning (SDF), Förskola i Stockholms stad och Södermalms förskoleavdelning finnas att läsa på: SDF , Förskola samt Förskoleavdelningen

Kontaktcenter Stockholm:
08-508 00 508 forskola@stockholm.se

Kalendarium

Den 28 - 29 september har vi utvecklingsdagar, förskolan är stängd.

APT (arbetsplatsträff), förskolan stänger kl.15.45:

Måndag den 15 januari
Måndag den 12 februari
Måndag den 12 mars
Måndag den 9 april
Måndag den 14 maj

Kontaktuppgifter

Telefon:
08-508 12 173
08-508 12 187 (köket)

E-post:
support.metaren@stockholm.se
support.kroken.soder@stockholm.se

Adress:
Förskolan Metaren
Metargatan 15
116 66 Stockholm

Senast uppdaterad 180219