Nytorgets förskolor

Metarens lärande miljöer

Den pedagogiska miljön i förskolan inspirerar och är tydlig, tillgänglig och tillåtande, med ett rikt och varierat material. Vi har sett att miljöns utformning säkerställer, utmanar och möjliggör barns fantasi och kreativitet.

IMG_3374.JPG

Barnens intressen och nyfikenhet styr den pedagogiska miljön. Barnen väljer och utforskar tillsammans olika material och tekniker i förskolan. Miljön är flexibel och förändras efter barnens intressen.

IMG_3378.JPG

Senast uppdaterad 151216