Nytorgets förskolor

Miljösmart förskola

Kemikaliesmart förskola

giftfri-forskola.gif.png Våren 2015 började vi rensa bort saker som innehöll dåliga kemikalier. Avgiftning av förskolemiljöer sker stegvis och det är ett fortlöpande arbete som vi startat. på våra förskolor har vi miljöombud, alla arbetslagen har utarbetat handlingsplaner för hur vi arbetar med att skapa kemikaliefria miljöer.

Samtidigt som vi avgiftar våra förskolor, tar vi in bra, klokt, kemikaliefritt återbruksmaterial. Det ser vi som en stor och viktig del av vårt arbete med hållbar framtid. Vi har ett samarbete med några företag som bidrar med kakel, mosaik och papprör. När vi tar in återbruksmaterial tar vi del av nya forskningsresultat och har ett samarbete med Kemikaliecentrum. Vi är restriktiva när det gäller plaster (här hjälper plastmärkningar oss väldigt mycket), metaller och tar hellre det säkra före det osäkra. Vi involverar barnen och deras familjer i vårt tänk och ber om om olika återbruksmaterial.

Vår huvudleverantör av bild- och formmaterial, bygg- och lekmaterial, material för utforskande, experiment samt möbler, Lekolar följer upphandlingsmyndighetens krav för giftfri förskola.

Nytorgets ledning och pedagoger bjuder in vårdnadshavare till dialogmöten om Klimatsmart förskola samt återbruksmaterial.

Här kan du läsa mer om kemikaliesmarta miljöer för barn:
barnbroschyr

Återbruksmaterial på våra förskolor

IMG_9518.JPG Det var en gång en kung som hette Midas. Kungen hade en magisk förmåga: allt som kungen rörde vid förvandlades till…guld. Vi kanske inte kan göra guld av de saker som vi vidrör, men vi kan göra fantastiska skapelser av allt möjligt material. Tänk vad en vanlig toalettrulle kan bli i våra händer! Eller ett garnnystan? Och varför inte presentsnören och tapetpapper?

Det är en del i vår strävan att skapa en miljösmart förskola. Istället för att konsumera nya saker och tära på miljöresurserna, använder vi det som egentligen skulle kastas. En annan fördel med att ha tillgång till återbruksmaterial är att det materialet är mycket roligare att arbeta med: det kan man använda kreativt på tusen olika sätt. Eftersom barnen själva bestämmer vad återbruksmaterial ska bli för någonting, öppnar det upp för fantasi och kreativitet, demokratiska läroprocesser och barns inflytande.

Senast uppdaterad 161221