Nytorgets förskolor

Övningsförskoleprojektet

Nytorgets förskolor deltar i ett femårigt projekt med Stockholms universitet. Projektets syfte är att höja kvaliteten i förskollärarutbildningen och stärka studenternas proffessionsutveckling. Det innebär att våra förskolor tar emot många studenter som gör sin VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) och detta ger pedagogerna en mer djupgående kompetensutveckling.

untitled.png

Senast uppdaterad 140626