Nytorgets förskolor

Processinriktat arbetssätt

Att projektera och arbeta processinriktat är ett breda begrepp. För oss är det

att undersöka och reflektera med andra,
att tänka och pröva om,
att ha tillgång till olika verktyg och material,
att ställa frågor och tillsammans söka efter svar och nya frågor,
att vara nyfiken och skärpa blicken,
att olikhet berikar.

Med ett projekterande och processinriktat arbetssätt blir barnens lärande meningsfullt och sammanhängande.
Pedagogisk dokumentation är det verktyg som utgör grunden för hur vi planerar och organiserar verksamheten för barnen.
Ett processinriktat arbetssätt förutsätter att vi fångar upp barnens nyfikenhet och intressen och erbjuder dem utmaningar och upplevelser.
Medforskande pedagoger fångar upp barnens tankar och idéer genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfikna och erbjuda aktiviteter och utmaningar.

Det är då barns frågor och nyfikenhet kan växa och utvecklas till berikande projekt.

Senast uppdaterad 160525