Nytorgets förskolor

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Nytorgets förskolor låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
Filosofins grundstenar är följande ställningstaganden:

att se det unika kompetenta barnet

att skapa möjligheter för allas delaktighet och inflytande

att bygga förskolan utifrån demokratiska värden

att lära sig genom att utforska, laborera och pröva

att projektera och lära sig tillsammans med andra

att ge barnen möjligheter att undersöka omvärlden med hjälp av de hundra språken

att material och rum stödjer och utmanar barns lärande

att med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barns förändrade kunnande.

Senast uppdaterad 160113