Nytorgets förskolor

Saffran

På Saffran finns ca 20 barn i åldrarna 1-2 år tillsammans med fyra engagerade pedagoger i en miljö som utgår från barnens egna intressen och stimulerar till egen aktivitet och inlärning. För oss är arbetet med att utveckla barnens självkänsla och tro på sin egen förmåga viktig, parallellt med med att utveckla sin förmåga till empati.

Saffran-1.JPG

Projekt - insekter

Det börjar med att vi upptäcker små larver på humleplantan på gården. Vi tar reda på mer i ämnet och får veta att det är nyckelpigelarver. Vi letar efter larver varje dag. Med tiden lär sig barnen var de ska leta efter larverna - de hittar dem under bladen där det finns bladlöss som nyckelpigorna äter. Det kommer en ny kull av nyckelpigor och vi får möjlighet att utforska dem på nytt. Barnen visar omsorg, varsamhet och en förundran över de små djuren. Med de här små djuren inpå oss varje dag ger vi barnen möjlighet att utveckla ett empatiskt sätt till djur, natur och till varandra. Efter någon vecka har det blivit puppor av larverna. Pupporna är svårare att upptäcka, de ligger stilla, har blivit mindre och ändrat form. Barnen lägger sig på marken för att titta under planteringslådorna - där gömmer de sig vet barnen. Vi studerar dem och har sådan tur att vi med hjälp av webb mikroskåpet får se hur själva nyckelpigan tar sig ut ur puppan. Så spännande!
Vad finns det för växter i vår närmiljö?
Vi uppmärksammar vad det finns för naturmaterial att uppleva på gården och i parken. Vi samlar, sorterar, jämför lika - olika, känner och luktar i de olika lådorna av naturmaterial.

Saffran-2.JPG

Saffran ligger i en egen del av Hörnets förskola och har också en egen ateljé där det finns möjlighet att bl a måla och utforska lera. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet utforska sin omgivning med hjälp av många olika språk (dans, sång, måla, lera, Ikt, sagor, vatten, lyssna, skapa med flera) . Det möjliggör att alla barn blir sedda som de är — kreativa och tänkande individer.

Saffran-3.jpg

Vi använder oss också av närliggande parker och vår gård (Terassen) där det finns möjlighet att utforska såpbubblor, bygga med klossar och skapa i sand, samt ”laga mat” i vår lusthus.

Saffran-4.JPG

Senast uppdaterad 171110