Nytorgets förskolor

Välkommen till Nytorgets förskolor

hundraspraklighet.png

Vi är en förskoleenhet som består av tre förskolor: Hörnet, Bonden och Metaren.

I vår enhet låter vi oss inspireras av Reggio Emilas pedagogiska filosofi.

Lek, lärande och omsorg har en framträdande roll i vår verksamhet.
Tillsammans bygger vi en organisation som lägger grunden till barnens livslånga lärande.

Vi ser barn som medskapare av ny kultur. Kultur i form av sång, musik, dans, rörelse, drama, litteratur är en inspirationskälla som väcker nya idéer hos barnen. Närmiljöer ger näring åt barns projekt och undersökande.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har lika värde och samma rättigheter. Olikhet är för oss en tillgång som berikar. Alla ska känna sig välkomna, respekterade och delaktiga i förskolans verksamhet.
Lär mer om barnkonventionen här:
Om barnkonventionen

Ingen ska känna sig fel. Läs mer om vårt arbete mot kränkande och diskriminerande behandling här:

Förskolan Bondens likabehandlingsplan 2017-2018
Förskolan Hörnets likabehandlingsplan 2017-2018
Förskolan Metarens likabehandlingsplan 2017-2018

För oss är pedagogisk dokumentation både ett förhållningssätt och ett verktyg för reflektion, planering, uppföljning och utvärdering.

Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i förskolan utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer och visa på de processer som sker i barnets lärande.

Extravisningar

Förskolan Bonden tisdag 5/12 kl. 9-10
Förskolan Hörnet onsdag 6/12 kl. 14-15
Förskolan Metaren torsdag 7/12 kl. 15.30-16.30

Information angående anmälan till visningarna finns under varje förskolas rubrik!

Hållbar framtid med LEKEN som utgångspunkt

Kaktus-kastar-upp-lov_RoRELSE.JPG

Varför arbeta med hållbar framtid på förskolan?
För att hållbar framtid inger hopp om världen. För att barnen är ytterst delaktiga i att skapa hållbarhet.

Vi vill skapa demokrati tillsammans med barnen där empati, ansvar, delaktighet och respekt är viktiga förmågor.
Vi sätter oss tillsammans med barnen i nära relation till omvärlden och fördjupar empati och respekt för den.
Vi strävar efter att bidra till att skapa hållbarhet.

”Nyckeln till hållbar framtid finns i det som vi ännu inte har tänkt. Med leken som utgångspunkt vill vi utmana barns kreativitet och tankar om en hållbar framtid.”

att-fanga-en-rorelse.jpg

Under förra läsåret arbetade vi med tema "Hållbar framtid i rörelse"

Under ett helt år har barnen och pedagogerna på Nytorgets förskolor undrat kring, fördjupat sig och undersökt olika rörelser.
Under rubriken Installation 2017 hittar du bilder från vårens installation med spår och avtryck från våra projekt.

Vill du...

...veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Förskolechef Ragnhild Haglund
ragnhild.haglund@stockholm.se
08-508 13 117

Pedagogista/pedagogisk ledare Ann Svensson
ann.svensson@stockholm.se
08-508 12 110

Administrativ assistent Åsa Gustavsson
asa.gustavsson@stockholm.se
076-121 23 25

Bra att känna till

En gång i månaden stänger vi kl.15.45 för arbetsplatsträffar. Fyra dagar per år är förskolorna stängda, då personalen har utvecklingsdagar.
Flera förskolor samarbetar och slår ihop sig vid följande tillfällen:
• Runt jul- och nyår
• ”Klämdagar”
• Under fem veckor på sommaren, vanligtvis v 28-32

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in