Nytorgets förskolor

Styrdokument

Förskoleverksamheten ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna samt olika huvudmän för enskilda förskolor.

För att styra verksamheterna finns centrala styrdokument som utarbetas på olika nivåer: riksdagen, (skollagen, barn- och elevskyddslagen), regeringen, (förordningar inkl. läroplanen), Skolverket (föreskrifter och allmänna råd).

Till detta kommer lokala styrdokument som utarbetas inom Stockholms stads organisation (Förskoleprogram, policys, riktlinjer) och Nytorgets förskolors egna dokument Verksamhetsplan 2018

Senast uppdaterad 180301