Nytorgets förskolor

Utegrupp

Vi är en utegrupp med ca 10 barn mellan 3-5 år och 2 pedagoger.
Barnen får möjligheter att uppleva naturens skiftningar och har tillgång till en miljö som stimulerar fantasi och kreativitet i lek och lärande.
Genom att bedriva verksamheten utomhus, hoppas vi att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningsätt till miljö och natur och hållbarutveckling.På vinterhalvåret använder vi oss av skridskobanan som ett ytterligare uttrycksmedel.Vi håller till med vår verksamhet i Vitabergsparken och i friluftsområdet ”Rudan” i Handen.

Utegruppens oas vid Rudan

Vårt projekt under det läsåret är Hållbar framtid i rörelse.

Varför Hållbar framtid?
För att hållbar framtid innebär hoppgörande. För att barnen är ytterst delaktiga i att skapa hållbar framtid. För att de behöver oss vuxna som medskapare.

Våra pedagogiska ställningstagande
• Vi använder utemiljön som vår pedagogiska miljö.
• Se föräldrar som en samarbetspartner och bjuda in till dialog.
• Förskolan ska vara rolig och inbjudande.
• Barn kan utifrån sina erfarenheter, lära sig av varandra i meningsfulla sammanhang.

Barnens reflektioner om rörelse:
-Allt är inte en rörelse.
-Inte en bok, inte ett snöre.
-Jo, när man bläddrar då är det en rörelse.
(Så visar barnet hur man bläddrar)
- Om man drar i snöret så rör sig snöret.
- Ja, men allt är inte rörelse.

Utegruppens-danskort-ht-2016.png

Barnen hittar på sina egna rörelser, tex. när vi leker ”Här kommer vi” .
De har ritat sina danssteg tex robot symbol, kasta lasso symbol, mask symbol. (inspiration från sommaruppdraget).
Vi har plastat in dansstegen och tagit med oss ut i Vitan och dansat stegen där. Byt plats på stegen och gjort ny koreografi.
Vi dansar till olika musik.
Vi har tittar på projektorn och får inspiration från olika dansgenrer som vi hittar på Youtube: balett, jazz, bollywood.
Vi har utforskat ”rörelse” genom att måla, dansa, tittat på, gestaltat rörelser.

Utegruppen-dans-ht-2016.png

Senast uppdaterad 180219