Sidhuvudbild

Basgrupper

På Östangård finns det tre avdelningar:

Björnbär, Smultron och Blåbär.

Björnbär för barn i åldern 1 till 3 år. Där arbetar Camilla, Cahide och Yosra. Direktnummer dit är 08 508 13 317.

Smultron, en avdelning för barn mellan 1 och 4 år, arbetar Helen, Seth och Yvonne. Smultron är även vår öppnings/stängningsavdelning med direktnummer 08 508 13 316. Hit kan du ringa från kl.7.00 och prata med oss personligen eller lämna meddelande vid t.ex. sjukdom.

Blåbär är en avdelning för barn i åldern 3- 5 år. Där arbetar Anette, Alem och Eva. Direktnummer dit är 08 508 13 318.

Senast uppdaterad 171024