Sidhuvudbild

Björnbär

Välkommen till oss

Lilla köket

Vårt mål är att skapa en lugn, trygg och pedagogisk miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt, efter sin förmåga och förutsättning. För att lättare kunna följa varje enskilt barn och dess behov arbetar vi ofta i mindre grupper.
Vi lägger alltid stor vikt vid att ge barnen tid, tid för att försöka själv och tid för egna tankar. I en småbarnsgrupp är det viktigt med rutiner
för att skapa kontinuitet och trygghet. När barnen upplever sin tillvaro som trygg och känner trygghet med kamrater och vuxna
vågar de söka sig nya utmaningar.
Barn lär sig genom lek och i samspelet med varandra. Det är därför viktigt att den pedagogiska miljön är anpassad till barnens intresse. Den ska locka till lek, sång, dans och skapande. Den ska väcka barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vill ni hälsa på hos oss?
Ring gärna till oss 08/50813317
för en föräldravisning.
Hälsningar
Camilla, Cahide och Yosra

Senast uppdaterad 171024