Sidhuvudbild

Blåbär

Välkommen till oss!

Vi arbetar med naturvetenskap, matematik och teknik. Vi gör enkla kemiska och fysikaliska experiment, utforskar och samtalar kring det som händer. Barnen gör även egna experiment, provar och ser vad som händer om de t.ex. blandar olika saker som vi har i skafferiet. Just nu arbetar vi med frågor kopplade till maten och kretsloppet. Vi bygger, skapar och konstruerar mycket, ofta i vårt snickarrum, med hjälp av olika tekniker och material. Barnens arbete dokumenteras både av barnen och av den ansvariga pedagogen. Det finns som väggdokumentation i vårt projektrum och i barnens portfolio.

På Blåbär jobbar vi med att öka barnens delaktighet och inflytande över sin vardag. Barnen har möjlighet att påverka inköp av material till avdelningen, val av aktiviteter, gemensamma trivselregler mm.

Vi lägger stor vikt vid utevistelse. Varje tisdag har barnen utflykt med matsäck. Halva gruppen går på närutflykt och halva har skogsutflykt till Hellasgården.
Där har vi tillgång till en stuga med möjlighet att värma mat, torka kläder mm.

Vi är även ute på gården och leker minst en gång om dagen eller i någon av närliggande parker. Vi har rörelselekar i "Hoppis" - det är ofta ett önskemål på våra barnråd.

På Blåbär har vi material som är placerat i barnens höjd, lätt att se och inspireras av och tas fram av barnen själva. I rummet för skapande verksamhet hittar barnen själva allt som de vill skapa med t.ex. färg, naturmaterial, papper, lim mm. Vi pedagoger introducerar nytt material och vill gärna vara med i barnens upptäckarresa.

Vi har stort urval av pedagogiskt material, välsorterat och lättilgängligt för barnen (en del material får barnen använda under den vuxnas vägledning). Vi har blandat s.k. traditionella pojk/flickleksaker för att stimulera fantasin till nya lekar.

Vi arbetar mycket med språket genom att läsa, berätta, återberätta, sånger mm. Gåtor, ramsor, och sånger på olika språk är definitivt barnens favoriter. Vår förskola deltar i projektet "Läsa mera". Vi deltar ofta i bibliotekens olika aktiviteter ex. måla saga, mini bio, boksnokarna, forfattarträff mm.

Förutom biblioteksbesök tar vi även del av det kulturella utbudet som staden erbjuder: teater, museeum.

Varmt välkomna att kontakta förskolan för tid för nästa föräldravisning!
Ring 08 508 13 317

Vi ses på Blåbär!

Hälsningar

Anette, Eva och Alem.

Senast uppdaterad 171024