Sidhuvudbild

Likabehandlingsplan

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en integrerad del av verksamheten på förskolan Östangård. Vi arbetar aktivt mot att det ska förekomma mobbing, trakasserier och nedlåtande behandling inom barngruppen. För att utvecklas och kunna göra ett bra arbete jobbar all personal aktivt med att vara medveten om samt reflektera kring sina egna värderingar och sitt förhållningssätt till varandra, föräldrar och till barnen. All personal har fortlöpande utbildning inom området. Samtal och reflektion är de främsta verktygen för att bearbeta egna föreställningar och för att kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär.
På Östangård eftersträvar vi mångfald då vi anser att det är positivt och utvecklande. Hos oss finns det därför personal av olika åldrar, kön samt olika sociala miljöer, bakgrunder och kulturer vilket berikar och gör förskolan till en omväxlande och mångfasetterad miljö för alla.

Klicka här för att läsa vår likabehandlingsplan

Senast uppdaterad 161013