Sidhuvudbild

Smultron

Välkommen till oss!

Här på Smultron vill vi uppnå en harmonisk miljö där ni föräldrar med era härliga barn ska känna er trygga och välkomna.
Vi ser leken som barnets nyckel till lärande och utveckling. I leken utvecklas fantasin, inlevelsen och den empatiska förmågan. Vi vill skapa en stimulerande och spännande miljö som väcker en nyfikenhet och ett intresse hos varje enskilt barn.
Som medforskande pedagoger söker vi kunskap tillsammans med barnen, så därför ger vi inte några färdiga svar utan ger barnen uttrymme till egna tankar och funderingar.
Vi försöker arbeta i mindre grupper för att på så sätt ge barnen den tid de behöver för att utveckla sitt lärande. Att se och bekräfta varje barn i det vardagliga görandet är viktigt för oss, då vi kan uppmuntra till att försöka själv.
Vi är lyhörda för det barnen är intresserade av just nu och utgår ifrån det när vi planerar vår dag. Vi vill att barnen ska känna att de har inflytande i verksamheten och även få ta ansvar efter sin egna förmåga.

Sidan är under uppbyggnad.

Senast uppdaterad 161020