Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Östangård!

Vi är barnens första skola
Vi erbjuder spännande utmaningar i tema/projekt där barn och vuxna tillsammans, med lek som undervisningsmetod, prövar, undersöker, forskar och skapar. Barnen får utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära.

Vi arbetar för att vara en giftfri förskola och vi är KRAV certifierade. Maten lagas från grunden av förskolans kock.

Vi har ett ständigt levande arbete kring temat Olikhet som tillgång. För oss är det viktigt att lyfta fram de likheter och olikheter som finns hos oss alla.

Förskolan Östangård ingår i Östra söders förskolor och är belägen nere vid Norra Hammarbyhamnen på Södermalm. Barnen på Östangård är fördelade i tre olika basgrupper. ´

gardsbilder_004.jpg

Vi finns på Färgargårdstorget 58.

Östangård ingår i Östra Söders förskolor med Annacarin Haeggman som
förskolechef
Telefon: 08 50813303
annacarin.haeggman@stockholm.se

Ansvarig förskollärare:
Helen Bertel
Telefon: 08-508 12 215
helen.bertel@stockholm.se

Övriga förskolor i enheten
Fyrklövern hemsida
Engelsk-svenska förskolan hemsida
Skeppet hemsida
Fyren hemsida

Produkt från Lawebb