Sidhuvudbild

Mål och arbetssätt

Vi på förskolan Ragvald erbjuder barnen en rik och stimulerande miljö där vi sätter det nyfikna och utforskande barnet i fokus. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplanen för förskolan.

Vi utgår ifrån barnens behov och intressen när vi planerar vår verksamhet.

Vi ser leken som en viktig del i barns utveckling och lärande, den stimulerar både fantasin, språket och den sociala förmågan.

Genom att dokumentera, lyssna in, fråga och diskutera med barnen gör vi de delaktiga i planeringen av vår pedagogiska miljö.

Vi strävar efter att förskoleperioden ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

P5240077.JPG

Senast uppdaterad 160906