Sidhuvudbild

Ragvalds verksamhet

Förskolan Ragvald är en liten förskola med två avdelningar. Vår storlek ger oss en närhet till Dig som förälder och vi värnar om en god föräldrasamverkan bland annat genom föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Vi är ett arbetslag med en mångfald kunskaper och kompetenser och vi sätter barnens utveckling och trygghet i första rummet. Vi erbjuder en allsidig förskolepedagogik, anpassad till barnens utvecklingsnivå, ålder och strävar efter att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna trygghet, glädje och gemenskap när de kommer till vår förskola.

IMG_7606.JPG

IMG_8489.JPG

Senast uppdaterad 141210