Sidhuvudbild

Förskolan Ragvald

Förskolan Ragvald är centralt belägen i ett charmigt kvarter i närheten av
Slussen på Södermalm. Huset har anor från 1800-talets början och trots att ni finner oss mitt i stan är vår gård lekvänlig, grön och helt skyddad från den bullriga trafiken.

Förskolan Ragvald ingår i Maria förskolor som också består av Villekulla, Bullerbyn, Tantolunden och Sol & Måne. Förskolorna bildar en enhet som har ett gemensamt arbetssätt med fokus på uppdraget.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn
i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö -98. Rev. 2016 ), FN’s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Pedagogiska ställningstaganden för Södermalms stadsdel.

Förskolan Ragvald är tillsammans med förskolorna Villekulla, Bullerbyn, Tantolunden och Sol & Måne KRAV-certifierade. Ragvald är Certifierade på nivå 2; Vilket innebär att minst 50% av livsmedlen på förskolan är KRAV-godkända eller ekologiska.

Förskolan Ragvald är Grön Flagg certifierad

gronflagg_rgb1.jpg Enhetschef
Britt-Marie Hedberg
britt-marie.anell-hedberg@stockholm.se

Bitr förskolechef och pedagogisk ledare
Annika Nylén Nilsson
annika.nylen-nilsson@stockholm.se

Produkt från Lawebb