Sidhuvudbild

Kvalitet & åtaganden

blakojan.jpg Förskolans mål är att alla barn utvecklas efter sin förmåga och känner sig trygga på förskolan

Vi arbetar i huvudsak med:
•Kommunikation och samspel
•Rörelse
•Sinnesupplevelser
som ingår i leken på förskolan.

Vi strävar mot att alla föräldrar känner sig delaktiga i barnets vistelse på förskolan.

Vi följer upp kvaliteten på förskolan på olika sätt, bl.a. med enkäter till föräldrarna.

Förskolans läroplan och stadsdelsnämndens mål är några av våra styrdokument.

Ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet är förskolechefen

Senast uppdaterad 180221