Sidhuvudbild

Lek & aktiviteter

Här nedan kan du läsa om och se några av de aktiviteter och hjälpmedel vi använder.

Sång & Musik

musik.jpg Sång och musik är en viktig del i verksamheten. Pedagogiskt använder vi oss av musik både individanpassat och i gruppaktiviteter. Musik ingår på ett naturligt sätt i många av förskolans aktiviteter. I vardagsanknutna sammanhang t.ex. samlingen kan musiken förstärka tids- och rumsuppfattning.

Musik är lustfyllt och stimulerar barnen att själva vara aktiva, efter egen förmåga.

Utelek

garden.jpg Barnen behöver även de utmaningar och upplevelser som utomhusmiljön ger. Förskolan har en egen fin liten gård med gungor, sandlåda och ståsandlåda. I förskolans närhet finns även flera roliga lekparker och härliga parker som vi besöker.

Bad

På förskolan finns ett bubbelbad där barnen kan bada och plaska själva eller tillsammans med andra.
Badet ger också tillfälle till sinnesupplevelser och avspänning.

Datalek

data.jpg Att leka med datorn tycker många barn är roligt.

Det finns många olika dataspel som passar barn i olika åldrar och utvecklingsnivåer.

Spelen kan man styra med olika typer av manöverkontakter, som arbetsterapeuten provar ut tillsammans med barnet.
Barnen kan styra spelet på det sätt som passar bäst t.ex. handen, foten, knät eller huvudet.

Datalek som aktivitet ger barnen möjlighet att upptäcka och uppleva glädjen i att kunna påverka sin omgivning och göra egna val.

Korridoren

korridor.jpg Den långa korridoren, som går mellan två av avdelningarna, är som ett långt upplevelserum. Här finns mycket att upptäcka och utforska.
När man står i sitt ståskal, eller sitter i sin stol, kan man åka den så kallade slingan. Akka-plattan åker fram längs en slinga av svart tejp som ligger på golvet i korridoren. Barnen kör genom att trycka på en manöverkontakt och kan på det sättet själva bestämma om de vill köra eller stanna.

Upplevelserum

upplevelse.jpg

På förskolan finns flera olika rum med musik, ljud och ljuseffekter som stimulerar våra sinnen. Miljön i rummen stimulerar många sinnen och barnets behov bestämmer hur rummen ska användas.

I Vita rummet råder en lugn och harmonisk stämning. Rummet kan, med sinnesstimulerande material, teknik och effekter, fånga uppmärksamhet, väcka nyfikenhet, locka till initiativ och utforskning.

Gröna rummet är som att kliva in i en rofylld och spännande skog. Här finns bl.a. ett litet bollhav som lyser i olika färger. Man kan också uppleva musik och rytmer med både hörseln och hela sin kropp.

Musikrummet är precis vad det låter som. Möjlighet att uppleva musik på olika sätt, spela och skapa själv eller kanske ligga i musikvattensängen och känna musiken med hela kroppen.

musikrum.jpg

Rörelserummet

rorelserum.jpg Rörelserummet är en plats för träning, lek och bus. Här finns ett härligt bollhav, gungor, mjuka mattor m.m.
I rörelserummet har vi också en del gruppaktiviteter exempelvis "Relation Play" där vi med enkla rörelser och lek ger barnen kroppsliga upplevelser i nära kontakt med andra.
Samt sångsamling för alla tre avdelningarna varje fredag.

Ståskal

staskal.jpg I ståskalet får man hjälp att stå självständigt med möjlighet att leka fritt med armarna.

Ståskalet hjälper barnen att belasta skelettet och låter dem leka i upprätt ställning vilket är bra för bl.a. andning och matsmältning för att inte tala om känslan av att komma upp på sina kompisars nivå.

Gåstol

gastol-ute.jpg När man har svårt att gå på egen hand kan man behöva hjälp av en gåstol.

Att kunna ta sig dit man vill utan att någon annan hjälper till är kul och utvecklande.

Sjukgymnasten provar ut och förskriver den gåstol som passar barnets motorik bäst.

Senast uppdaterad 180221