Sidhuvudbild

Pedagogik

Reimers specialförskola är en unik verksamhet med många pedagoger. Alla pedagoger har mångårig erfarenhet av arbete med barn, samt gedigen kunskap och erfarenhet av barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

ljusrum.jpg I det pedagogiska arbetet utgår vi från en helhetssyn på barnet och verksamheten präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vår utgångspunkt är lek! Lek i sig är något lustfyllt och viktigt för barns utveckling och lärande. De pedagogiska målen är inriktade på att utveckla barnens egna resurser, enskilt och i grupp.

korridorga.jpg På Reimers specialförskola utgår vi ifrån att alla barn har utvecklingsmöjligheter.

Utvecklingen hos barn med flerfunktionsnedsättning bestäms av varje barns specifika förutsättningar, förmågor och erfarenheter.

Förskolan erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar, lockar till lek och aktivitet samt inspirerar barnen att utforska omvärlden.

spegel.jpg Barnen behöver på olika sätt hjälp och/eller hjälpmedel när de leker, i detta samarbetar pedagogerna kontinuerligt med förskolans sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vårt viktigaste styrdokument är förskolans läroplan.

Senast uppdaterad 180221