Sidhuvudbild

Personal

Förskolan har tre avdelningar; Solen, Månen och Vinden där arbetar specialpedagog och förskollärare.

Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar integrerat i verksamheten och utöver kock/städare finns även förskolechefen på förskolan.

gronabollar.jpg

Senast uppdaterad 180221