Sidhuvudbild

Sjukgymnastik & arbetsterapi

När barnen börjar på Reimers specialförskola tar habiliteringen kontakt med Reimers för en överföringsrapport. Sjukgymnast Frida och arbetsterapeut Carina tar över ansvaret för barnet under tiden barnet går på Reimers. Andra kontakter på habiliteringen bibehålls, som exempelvis logoped, kurator och psykolog.

gympa.jpg Sjukgymnasten och arbetsterapeuten följer och stödjer den motoriska utvecklingen hos barnet. Detta innebär bl.a. aktiv behandling, enskilt eller i grupp, arbete via föräldrar, handledning, undervisning och uppföljande kontakter. Insatserna varierar beroende på barnets behov.

Insatserna planeras i samarbete med föräldrarna och förskolepersonalen, ibland också med läkare, logoped, psykolog eller annan habiliteringspersoanl. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten samarbetar också med bl.a. barnklinik, ortopedklinik, ortopedisk verkstad, hjälpmedelscentral, primärvård etc.

De sjukgymnastiska insatserna kan bestå av att:

Frida Käll - Leg. Sjukgymnast - motivera och stimulera barnet till rörelse och funktion t.ex. rulla, krypa, sitta, gå och stå

- behandla och förebygga led- och muskelkontrakturer

- beställa, prova ut, följa upp tekniska hjälpmedel som t.ex. gåstolar, sitthjälpmedel, andningshjälpmedel etc.

- göra bedömningar inför, samt vara med vid tillverkning av ortopediska hjälpmedel som ståskal, fothylsor och korsetter

- grovmotoriska bedömningar inför operationer, postoperativ träning/behandling efter operationer

- ge information och handledning till föräldrar och personal.

De arbetsterapeutiska insatserna kan bl.a. bestå av att:

- beställa, prova ut, följa upp tekniska hjälpmedel som t.ex. rullstolar, vagnar, matstolar

- förebygga och behandla kontrakturer i händer och armbågar genom träning samt ev. ortosbehandling

- bostadsanpassningar

- bedömma och träna ADL-aktiviteter i barnets vardag (ADL=aktiviteter i dagliga livet som att klä av och på sig, äta, gå på toaletten etc.)

- ge information och handledning till föräldrar och personal

Senast uppdaterad 180315