Sidhuvudbild

Välkommen till Reimers specialförskola!

Reimers specialförskola är en verksamhet för barn med utvecklingsstörning och ytterligare funktionsnedsättning t.ex. rörelsehinder, epilepsi, hörsel- och synnedsättning.
Förskolan ligger på Södermalm i Stockholm
och har 15 platser, fördelat på 3 avdelningar,
för barn mellan 1-6 år.

mala.jpg

Hemsida från Lawebb