Sidhuvudbild

Verksamheten

sittlek.jpg Att leka är viktigt för barns utveckling! Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande utmärker verksamheten i förskolan.

klangspel.jpg På förskolan försöker vi hitta många olika och varierande aktiviteter både inne och ute för att göra dagen rolig och spännande. Det kan t.ex. betyda att hjälpa barnen att sitta och stå på ett bra sätt för att underlätta leken, eller att göra en leksak greppvänlig och väl synlig.

Senast uppdaterad 180221