Sidhuvudbild

Förskolan Rosen

rosen_red.jpg

Förskolan Rosen ligger vid Södra station.
Våra lokaler finns i ett hyrehus och vi har en fin gård med möjligheter till många olika aktiviteter. Vi har också gångavstånd till grönområden, t.ex. Tantolunden och olika lekparker.
Vid behov har förskolan öppet mellan 6.30 och 18.30.

Hos oss är det barnens behov och intressen som är grunden till verksamhetens innehåll. Barnen har ett reellt inflytande och vi fångar upp deras idéer, tankar och åsikter när vi planerar. Vi arbetar åldersintegrerat, men de yngsta barnen har en egen grupp med högst 12 barn.
Barnen ska känna trygghet hos alla pedagoger och förskolans miljö ska vara tillgänglig för alla, vilket ger barnen större möjligheter till inflytande. Skog och natur har en stor plats i verksamheten, vi gör regelbundna utflykter i närområdet, samt besöker Långholmen och Rudans friluftsområde.
Vi ser det som att det är pedagogernas uppgift att integrera styrdokumenten och barnens idéer till en pedagogisk verksamhet med många spännande utmaningar!

Vi har visning sista måndagen varje månad klockan 9.30.
För bokning ring: 08 508 12 408.

ANSÖKAN OM BARNOMSORG

För att ansöka om plats inom barnomsorgen:
Ansökan

KONTAKT

Förskolan Rosen
Rosenlundsgatan 48 A, 1tr
118 63 Stockholm
Tel: 08 508 12 408

Biträdande förskolechef
Hanna Wennberg
Tel: 08 - 508 12 608
hanna.wennberg@stockholm.se

Administrativ assistent
Carina Thor
Tel: 08 - 508 12 102
carina.thor@stockholm.se

Områdeschef/förskolechef för:
Högalids förskolor
Söderförskolor
Västra Söders förskolor
Hannele Grundin
Tel: 08 - 508 12 610
hannele.grundin@stockholm.se

Produkt från Lawebb