Sidhuvudbild

Om Sagan

textbild_pp.jpg

Barnens rätt till en meningsfull vardag är grunden i förskolans arbete.
Vi erbjuder barnen många olika aktiviteter i små grupper utifrån deras intressen och behov.

Spöket är hemvist för de äldre barnen på förskolan. Där stimuleras barnens intressen för naturvetenskap, matematik, teknik och språk genom lek i våra riktade, anpassade rum/stationer: ateljé, byggrum, trä och teknik, textil, rörelserum, våtrum, sagorum och hemvrå.

Trollet är hemvist för de yngre barnen. Leken har ett stort utrymme. I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse och kommunikation, förmåga till symboliskt och matematiskt tänkande. Den ger också verktyg för att lära sig att samarbeta och lösa problem. Vi arbetar mycket med smågrupper och gruppstärkande lekar. Vi skapar temainriktade arbeten utifrån barnens intressen.

Barns perspektiv och inflytande ligger till grund för vår planering av verksamheten på förskolan. Vi ser oss som vägvisare och inispiratörer. Vårt motto är att barnen ska lära sig under spännande, utmanande och roliga former och få en stark självkänsla.

Vi har en aktiv introduktion då familjen får en god inblick i vår verksamhet och möjlighet att samtala och lära känna pedagogerna. I det dagliga samtalet, informationsbrev, intranät, under dialogmöten och terminsmöten stimuleras kontakten mellan hem och förskola.

Senast uppdaterad 170209