Sidhuvudbild

Sekretess

Alla som är anställda inom förskolan omfattas av sekretesslagen och där ingår tysnadsplikt och anmälningsplikt.
Detta gäller även praktikanter och studerande.

Senast uppdaterad 101006