Sidhuvudbild

Välkommen till Sagan

Sagans förskola ligger på Reimersholme, som är en naturskön oas mitt i storstaden. Våra lokaler ligger i ett hus som byggdes på 1980-talet och är anpassade för förskoleverksamhet.
Hos oss möts barnen av en inspirerande och tillåtande miljö med kompetenta och engagerade pedagoger. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan.
Vi har för närvarande 89 barn. De är fördelade på hemvisterna: Trollet & Spöket.
Vid behov har förskolan öppet mellan 6.30 och 18.30.

SAGAN VINNARE AV KVALITETSUTMÄRKELSEN 2015

Prismotivering
I den här förskolan finns en tydlig färdriktning, ett tydligt ledarskap och ett stort fokus på pedagogiken. Engagemang, delaktighet och utvecklingsvilja präglar verksamheten. Utvecklingsarbetet sker utifrån ett barnfokus där barnkonsekvensanalyser är en återkommande metod vid förändringar.
En genomtänkt organisation frigör tid för det pedagogiska arbetet med barnen.
Kommunikationen med vårdnadshavarna är tydlig och de har möjlighet att både påverka och vara delaktiga!

Sagan_kompr.jpg

Tre frågor till förskolechefen

Vad betyder priset för er?
– Priset är ett kvitto på det utvecklingsarbete som vi startade 2008, med fokus på en ökad meningsfullhet för våra barn och för våra vårdnadshavare, säger Marica Törnebohm, förskolechef.

Varför vann just ni?
–Jag tror att det beror på att vi har en röd tråd i vårt kvalitetsarbete där både barn, vårdhavare och medarbetare är delaktiga.

Har du något tips till andra verksamheter som vill utvecklas framgångsrikt?
–Jag tror på en tydlig röd tråd även när det kommer till kommunikationsverktyg, som exempelvis forum och möten. Detta gäller både för dem vi är till för, men även för medarbetarna. Det gör att man som medarbetare kan känna sig aktiv och bidra till bättre kvalitet i verksamheten.

VISNING

Vi har visning första torsdagen i månaden kl. 8.15.
Visningen pågår 30 - 45 minuter.
Ring för anmälan
08-508 12 093.

För att ansöka om plats inom barnomsorgen:Ansökan

KONTAKT

Förskolan Sagan
Reimersholmsgatan 69
117 40 Stockholm
Tel: 08-508 12 093

Biträdande förskolechef
Jeanette Andersson
Tel: 08-508 12 280
jeanette.andersson@stockholm.se

Administrativ assistent
Carina Thor
Tel: 08-508 12 102
carina.thor@stockholm.se

Produkt från Lawebb