Sidhuvudbild

VÄLKOMMEN TILL OSS

Samariten är en kommunal förskola som ligger på Södermalm, mittemot Zinkensdamms idrottsplats. Vi har ett underbart trevåningshus, som tidigare var Barnsjukhuset Samaritens administrationsbyggnad. Nu är lokalerna anpassade till en kreativ förskoleverksamhet med ungefär 110 barn. Vi är indelade i sex relativt åldershomogena hemvister, men huset är öppet med många rum som används av alla. Hos oss möts barnen av kompetenta och engagerade pedagoger och vår verksamhet genomsyras av trygghet, glädje, lek och lustfyllt lärande. Vi har en stor gård med blommor, fruktträd, bärbuskar och klätterträd där det finns stort utrymme för lek och aktiviteter. Det finns också parker och grönområden i närområdet, bl.a. den vackra Tantolunden.
Vid behov har förskolan öppet mellan 6.30 och 18.30.

flagga_006.jpg

Kontakt

Förskolan Samariten
Ringvägen 19B
118 53 Stockholm
Tel: 08 - 508 12 287

Förskolechef
Marica Törnebohm
Tel:08 - 508 12 082
marica.tornebohm@stockholm.se

Administrativ assistent
Carina Thor
Tel nr:08 - 508 12 102
(tel.tid måndag-torsdag)
carina.thor@stockholm.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Jeanette Andersson
Tel: 08 - 508 12 280
jeanette.andersson@stockholm.se

IT- och kommunikationsansvarig
Gun Surbled
Tel: 08 - 508 12 282
gun.surbled@stockholm.se

För att ansöka om plats inom barnomsorgen:
Ansökan

Vi har visning första onsdagen i varje månad klockan 9.30.
Ring för anmälan!
08 - 508 12 287

Produkt från Lawebb