Sidhuvudbild

Att börja på förskolan

Att börja på förskolan är en stor händelse i både föräldrarna och barnets vardag. Vi arbetar medvetet med att introducera nya barn och familjer på ett sätt där stor tonvikt läggs vid att knyta an till barnet och skapa en relation.

Då både barn och föräldrar känner tillit till personal går separationen lättare.

Senast uppdaterad 150702