Sidhuvudbild

Barndokumentation

Vi dokumenterar varje barns utveckling och lärande i Utveckling och Lärande mappen. Den finns kvar på förskolan under barnets förskoletid. Mappen ger ett bra underlag för dialog mellan förskola och hem som fokuserar på barnets egen utveckling och lärande utifrån sju målområden; Demokratiska värderingar, Delaktighet och Inflytande, Matematik, Skapande, Lek, Språk och Kommunikation samt Naturvetenskap och Teknik.

Utveckling och Lärande-mapp På utvecklingssamtalen som vi genomför en gång per termin följer vi upp barnens utveckling och lärande tillsammans med föräldrarna och planerar för nya utmaningar.

Senast uppdaterad 150702