Sidhuvudbild

Barngrupper

Förskolans består av två byggnader som vi kallar Kompassen och Fyren.
Tillsammans finns här 63 barn. Vi arbetar i basgrupper med 10-15 barn i varje grupp. Basgrupperna samverkar i stor utsträckning och vi arbetar för att barnen lär känna varandra och alla vuxna på förskolan.

Motorik-och-perception.JPG

Senast uppdaterad 150702