Sidhuvudbild

INTRODUKTION

Introduktion till förskolans verksamhet

Introduktion på förskolan

Vi använder oss av en metod som kallas för föräldraaktiv introduktion. Den innebär att föräldrar och barn är tillsammans med personal och övriga barn i den vanliga verksamheten under 3-4 dagar. Efter det har barnen en egen inskolnings tid där barnen är själva på förskolan utan er föräldrar.

Barnen lär sig hur de andra barnen gör under trygga förhållanden tillsammans med sin förälder. Parallellt knyter våra pedagoger an till barnet och lär känna förälder. Vi ser att detta är en mycket väl fungerande metod som fungerar för de allra flesta barn. När inskolningen är avslutad räknar vi med att barnet behöver ytterligare ca 4-8 veckor för att bli helt van vid förskolan.

Medtag napp, snuttefilt, gosedjur el dyl från FÖRSTA dagen.

För att introduktionen ska fungera på bästa sätt, så finns det vissa saker som vi ALLA måste tänka på och respektera:

• Att det är viktigt att hålla tiderna. Varken komma för tidigt eller för sent – detta för att varje barn ska få bästa möjliga start och avslut.
• Att mobiltelefonerna är avstängda eller satt på ljudlöst. Detta gäller ALLTID då Ni är på förskolan – för att barnet/barnen ska känna/uppleva att hon/han är viktigast av allt just då.

Vid behov har vi längre traditionell introduktion under en upptrappningsperiod på två veckor.

Senast uppdaterad 150702