Sidhuvudbild
 

Kontakt

Förskolan Sjöresan
Hammarbyterrassen 39
120 64 Stockholm

Basgrupp Rosa/Grön/Röd/Lila
076-12 42549 (sjuk-/friskanmälan)
08-508 42549 (Grön)
076-12 40156 (Lila)
076-12 40143 (Rosa)

Basgrupp Blå/Gul
076-12 42548 (sjuk-/friskanmälan)
08-508 42548 (Gul)
076-12 40155 (Blå)

Ring eller skicka sms före kl. 8.00 för att sjuk- och friskanmäla ert barn.

Förskolechef
Karina Backéus
karina.backeus@stockholm.se
08-508 425 61

Biträdande förskolechef
Lilian Westlund
lilian.westlund@stockholm.se
08-508 425 45

Senast uppdaterad 160224